•   termíny skúšok 2019:

       Termíny skúšok a opravných skúšok budú stanovené školou, alebo individuálnou formou.

      V prípade otázok nás kontaktujte. 0902 930 222, avsoabb@gmail.com

      Okrem stanovených termínov si môžete dohodnúť mimoriadne termíny.

       

               

       

       

       

       

     • ŠKOLSKÝ ROK 2017/18:DENNÉ ŠTÚDIUM nový odbor: obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy                         KURZ ČÍNŠTINY!!!!

       

      Obchodné a informačné služby-medzinárodné obchodné vzťahy

      Súkromná obchodná akadémia, Dolná 54, Banská Bystrica je zaradená MŠ SR do siete stredných odborných škôl k 1.9.1993. Profilovanie školy vychádza z viacročných skúseností školy Public Relations v Lodži v Poľsku a Inštitútu pre malé a stredné podnikanie pri Manheimskej univerzite v Nemecku. Technickú pomoc pri zriaďovaní školy poskytla aj Britská  rada.
      NOVINKAyes

      6329 M01 Obchodné a informačné služby – Medzinárodné obchodné vzťahy,

      4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

      Sme jediná škola v banskobystrickom kraji poskytujúca spomínaný študijný odbor

      Prečo práve tento odbor:

      - Reaguje na potreby firiem, ktoré vyžadujú pracovníkov pre oblasť medzinárodného obchodu. Vzdelávanie prispôsobujeme požiadavkám Európskej únie.

      - Charakteristickou črtou odborného vzdelávania je široko koncipovaná odborná orientácia, aby bolo možné pružne reagovať na aktuálne zmeny a tomuto trendu sa chceme prispôsobiť úrovňou, rozsahom a aj systémom odborného vzdelávania a prípravy.

      -  Študijný odbor s týmto zameraním sa nenachádza v našom regióne.

      - Chceme individuálnym prístupom motivovať žiakov k lepším výkonom a odbúrať tak priemernosť.

      - Našou ambíciou je viesť žiakov k samostatnosti s intenzívnejšou spoluprácou s praxou a pomáhať im v ich rozvoji iným moderným prístupom, ako to je doposiaľ zaužívané.

      Uplatnenie absolventov:

      Na Slovensku vznikajú pobočky zahraničných firiem, a zakladajú sa spoločné podniky, a aj slovenskí obchodníci hľadajú možnosti odbytu v zahraničí. Absolvent nájde uplatnenie v podnikateľských subjektoch obchodujúcich so zahraničnými firmami, v zahraničných firmách pôsobiacich na slovenskom trhu, v medzinárodných organizáciách, verejnej správe, v podnikateľskom i verejnom sektore.

      Bližšie informácie Vám poskytneme.

      Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica

      telefónne číslo: 0902 930 222

      e-mail: avsoabb@gmail.com